Z uwagi na bezpieczeństwo podczas obecnej sytuacji,
terapie z klientami prowadzone są za pomocą komunikatorów
SKYPE, MESSENGER, WHATSAPP, ZOOM
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ